ԱՂՈԹՔ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԱՂՈԹՔ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Տեր Աստված մեր, Դու Պահիր, Պահպանիր և Օրհնիր բոլոր զորավարներին, զինվորներին և Հայոց բանակին ամեն ժամ և հատկապես պատերազմների և փորձությունների օրերին։ Նրանց միտքն ու մտածումները Քո Սուրբ երկյուղի վրա սևեռած պահիր, որպեսզի մշտապես Քեզանով պաշտպանված լինելով հեռու մնան փորձություններից, նեղություններից և վտանգներից։ Քո կողմից մեզ տրված բոլոր բարիքների համար արժանի դարձրու մեզ Օրհնություն և Փառք մատուցելու Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. Ամեն։

Աղոթք զինվորի համար «
Ո՜վ Զորությունների Տեր, խաղաղության հրեշտակին ուղարկիր, որ գա և անվնաս պահի մեզ ամենքիս՝ գիշեր թե ցերեկ, արթնության թե հանգստի մեջ, քանի որ Դու ես տիեզերքի Թագավորը և մարդկանց Արարիչը, և այժմ աղաչում ենք Քեզ, Տեր Աստված մեր, ուղղիր մարդկանց սրտերը դեպի Քո կամքը և երկնային խաղաղությունը և վերացրու ամեն տեսակ պատուհաս Քո արարածների միջից,

Աղոթք Հայ Զինվորի Համար - YouTube որպեսզի բոլորս տեսնենք Քո Ողորմության Նշանը, և փառավորենք Ամենասուրբ Երրորդությանդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. Ամեն