Առավոտյան Աղոթք. Ամեն առավոտ կարդացեք այս աղոթքը

Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.
Եվ օրհնում ու փառավորում

Քո սուրբ անունը,
Որ պահեցիր այս գիշեր
Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից,
Խաղաղությամբ հասցնելով

Կարդացեք այս աղոթքը. Շնորհակալ եմ Տեր Աստված աղոթքս լսելու համար — News 29  Post
Առավոտյան այս ժամին
Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու
Քո ողորմության լույսը:


Ամեն: