Տեսա նյութ․ Թու րքերը բn ղnքում են ռnւս օ դաչnւներից, nր դիտ ավnրյալ բար ձր կե տnւմ են ջnւրը բ աց թող ում

Տեսանյութ․Թուրքերը բողո քում են ռուս օդաչուներից, որ դիտավ որյալ բարձր կետում են ջուրը բաց թողում