Այսօր առաջին անգամ օգտագործվեց նաև Բայրակտարը

Այսօր առաջին անգամ օգտագործվեց Բայրակտարը