Իրավիճակը սահմանին

PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA. MARCH 20, 2015. Multiple rocket launchers RZSO BM 21 Grad fire missiles during a military exercise by the Russian Army Eastern Military District units at Sergeyevsky firing range. Yuri Smityuk/TASS Ðîññèÿ. Ïðèìîðñêèé êðàé. 20 ìàðòà. Óñòàíîâêè ðåàêòèâíîãî çàëïîâîãî îãíÿ ÐÑÇÎ ÁÌ-21 "Ãðàä" âî âðåìÿ ó÷åíèé ðàêåòíûõ è àðòèëëåðèéñêèõ ïîäðàçäåëåíèé Âîñòî÷íîãî âîåííîãî îêðóãà íà ïîëèãîíå "Ñåðãååâñêèé". Þðèé Ñìèòþê/ÒÀÑÑ

Նոյեմբերի 17-ի ժամը 10։00-ի դրությամբ իրադրությունը ՀՀ արևելյան սահմանագոտում, ուր տեղակայված հայկական դիրքերի վրա նախորդ օրը լայնածավալ հարձակում էին գործել Ադրբեջանի ԶՈՒ ստորաբաժանումները, հարաբերականորեն կայուն է, կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է։

Նոյեմբերի 16-ի մարտական գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի մինչև 70 զոհված և վիրավոր զինծառայող, ինչպես նաև զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ, մասնավորապես՝ 4 БТР զրահափոխադրիչ, 1 Sandcat զրահամեքենա, 5 ավտոմոբիլային միջոց (Камаз, Урал, УАЗ)։

Հայկական կողմն ունի 1 զոհված և 13 գերեվարված զինծառայող։ Եվս 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում և նրանց ճակատագիրն այս պահին անհայտ է։ Զինծառայողների հայտնաբերման ուղղությամբ ընթանում են ինտենսիվ աշխատանքներ։ Հակառակորդի վերահսկողության տակ է անցել երկու մարտական հենակետ։

Ռուսական կողմի միջնորդությամբ ընթանում են բանակցություններ՝ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման և գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի շուրջ։

Նոր տեղեկությունների դեպքում պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգա համապատասխան հաղորդագրությամբ։